Jak przygotowac pliki do druku

Prace wysyłamy do druku w wielkości 1 do 1.

Preferowane formaty plików:
TIFF (spłaszczony z kompresją LZW), PDF (zrastrowany).

Dopuszczalne formaty plików:
 CDR ver X3, PSDJPG.

UWAGA! W przypadku plików otwartych, prosimy pamiętać o zamienieniu czcionek w krzywe i efektów w mapy bitowe. 
Pliki bitmapowe nie powinny zawierać warstw, ścieżek i efektów. 

Kolorystyka
Wszystkie elementy graficzne i tekst muszą być w CMYK-u. 
W celu uzyskania głębokiej czerni, powinna się ona składać z C50, M50, Y50, K100. 

Rozdzielczość

Rozdzielczość bitmap powinna być:
·    dla prac oglądanych z bliska do powierzchni 2 m²   100 – 150 dpi, 
·    dla prac oglądanych z bliska o powierzchni powyżej 2 m²  72 - 100 dpi,  
·    dla prac zewnętrznych oglądanych z dalsza  – 72 dpi.

Pliki do druku i wycinania po obrysie, powinny być przygotowane najlepiej jako składki o wymiarach 100 × 100 cm. Obiekty do druku powinny być 2 – 3 mm większe od linii cięcia (wszystkie obiekty do druku w jednej grupie, wszystkie linie cięcia w drugiej grupie).

Inne uwagi
W plikach do druku banerów i siatek, napisy nie powinny być bliżej niż 4 cm od krawędzi, aby po zaoczkowaniu nie zostały przysłonięte. 
Prosimy sztucznie nie podbijać rozdzielczości, ponieważ nie zwiększa to jakości wydruku zdjęć, a jedynie zwiększa wielkość pliku. 

Niepoprawne przygotowanie pliku, a co za tym idzie - konieczność dokonania w nich zmian, może wpłynąć na czas realizacji zamówienia.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, 

a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).

W przypadku gdy dużą rolę odgrywa kwestia bardzo dokładnego odwzorowania koloru, zalecamy dostarczenie wydruku próbnego lub wzoru koloru. Istnieje wówczas możliwość odpłatnego wykonania wydruku próbnego z dopasowaniem kolorystycznym.

Mimo, że głównie drukujemy wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta, istnieje także możliwość przygotowania profesjonalnego 
projektu przez nasze studio graficzne. Ma to charakter usługi dodatkowej i wyceniane jest indywidualnie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem graficznym. 

Prace należy przygotować jako pliki rastrowe w formacie TIFF (bitmapy bez warstw), w trybie kolorystycznym CMYK, w rozmiarze 1:1,
z powodzeniem stosując wszystkie wytyczne dotyczące druku solwentowego. 

Druk z białym kolorem wykonujemy jako:

·    pełny podkład drukowany przed lub po CMYKu - ta wersja nie wymaga specjalnego przygotowania.
·    istnieje także możliwość druku wybiórczego - takie elementy do druku kolorem białym należy specjalnie przygotować. W tym celu w Photoshopie tworzymy pracę zawierającą piąty kanał, który będzie obrazem drukowanym bielą kryjącą. Następnie zapisujemy jako plik TIFF z uwzględnieniem kanałów Alfa. UWAGA! Należy pamiętać, że warstwa CMYK powinna być minimalnie nadlana, aby całkowicie pokryła biały kolor.

Przy druku białym kolorem prosimy o załączenie wizualizacji, co pozwoli nam skontrolować poprawność przygotowanych plików.

Inne uwagi
Niepoprawne przygotowanie pliku, a co za tym idzie konieczność dokonania w nich zmian, może wpłynąć na czas realizacji zamówienia.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, 
a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).


W przypadku gdy dużą rolę odgrywa kwestia bardzo dokładnego odwzorowania koloru, zalecamy dostarczenie wydruku próbnego lub wzoru koloru. Istnieje wówczas możliwość odpłatnego wykonania wydruku próbnego z dopasowaniem kolorystycznym.
 
Mimo, że głównie drukujemy wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta, istnieje także możliwość przygotowania profesjonalnego 
projektu przez nasze studio graficzne. Ma to charakter usługi dodatkowej i wyceniane jest indywidualnie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem graficznym. 

P
R
O
D
U
K
T
Y
Niezliczone pomysły na aranżacje wnętrz i design w świetnym stylu